Onze rol als noodhulpbureau

FBNA is een samenwerkingsverband van geldgevende fondsen, donateurs, de gemeente Amsterdam en lokale hulpverleners. Doordat de gemeente Amsterdam onze werkkosten betaalt, komt 100% van alle donaties ten goede aan kwetsbare Amsterdammers.

Voor Amsterdammers

FBNA ondersteunt inwoners van Amsterdam in financiële noodsituaties. Hulpverleners kunnen een bijdrage voor hen aanvragen. Amsterdammers kunnen zelf niet rechtstreeks hulp aanvragen.

Bij financiële nood

Wie langdurig moet rondkomen van een minimuminkomen, kan geen financiële tegenslag opvangen. Ook een terugval in inkomen of andere gebeurtenissen kunnen iemands leven behoorlijk op zijn kop zetten. Er is even geen geld om verder te kunnen en voorzieningen vanuit het Rijk of de gemeente bieden geen uitkomst.

Via hulpverleners

Met meer dan 60 organisaties in Amsterdam is FBNA een samenwerking aangegaan. Medewerkers van deze organisaties kunnen voor cliënten een aanvraag indienen als zij financiële nood constateren. Wij adviseren hulpverleners bij het verhelpen en voorkomen van financiële nood.

Aanvragende organisatie worden? Zoek contact!

Gift aanvragen

Ongeveer 100 keer per maand ontvangen wij een aanvraag. Giften van FBNA hebben een eenmalig karakter. Het is belangrijk dat de gift bijdraagt aan een duurzame verbetering van de probleemsituatie. Met de hulpverlener bespreken we wat daarvoor nodig is. Daarmee creëren we perspectief.

Besluit

Er wordt zo snel mogelijk bekeken of een gift noodzakelijk is. Bij spoed behoort een gift binnen 24 uur tot de mogelijkheden. Bij onduidelijkheden, een onvolledig beeld en/of het ontbreken van relevante bewijsstukken wordt direct contact gezocht met de aanvrager.

Toekenning

Iedere bijdrage van fondsen of donateurs komt voor 100% ten goede aan kwetsbare Amsterdammers. Bij een toekenning maken we geld over naar de aanvragende organisatie. Het witgoed wordt in natura, in bruikleen, bij de Amsterdammer afgeleverd.

Steun FBNA & doneer nu!

Kan ik u helpen?