Waarom geven?

Een groeiend aantal huishoudens moet langdurig rondkomen van een laag inkomen. Van de 71.000 huishoudens in Amsterdam die onder de armoedegrens leven, komen elk jaar ongeveer 6.500 huishoudens in acute financiële nood. Dat betekent: geen geld voor boodschappen, kleding, activiteiten voor kinderen of vervangen van kapotte spullen. Zij komen niet altijd (tijdig) in aanmerking voor bestaande regelingen of voorzieningen.

FBNA is niet gebonden aan begrippen als rechtmatigheid en rechtsgelijkheid, maar werkt altijd op basis van rechtvaardigheid en ondersteuning op maat. Met een financiële bijdrage geven we Amsterdammers in acute nood de moed om weer verder te kunnen. Hulpverleners geven we ruimte om met cliënt samen te werken aan verbetering.

Reacties na toekenningen

71.000

huishoudens onder armoedegrens

6.500

huishoudens in acute nood

27.000

kinderen in armoede

Financiële nood kan iedereen overkomen

FBNA ontvangt jaarlijks ongeveer 1.200 aanvragen voor noodhulp. Veelal voor mensen uit financieel kwetsbare groepen: mensen met een uitkering, eenverdieners met kinderen, chronisch zieken, Wajongers in de bijstand, zzp’ers, oproepkrachten en deeltijdwerkers. Zij kunnen onvoorziene onkosten vaak niet opvangen.

Financiële nood speelt vooral bij personen met een langdurig laag inkomen, maar ook mensen met een hoger inkomen kunnen door tegenvallers in de problemen komen. Persoonlijke omstandigheden als scheiding, ziekte, verlies van werk of partner kunnen iemands financiële situatie totaal veranderen.

“Wij willen jullie van harte bedanken voor de financiële bijdrage om onze woning rolstoelvriendelijk te maken voor onze dochter. Zonder jullie steun was dit niet mogelijk geweest.“

“Bij deze wil ik u hartelijk bedanken, ook namens cliënt, voor het toekennen van de gift. Nu kan hij noodzakelijke inboedel aanschaffen en hoeft hij deze winter niet in de kou te zitten.”

Kan ik u helpen?