Voorbeeldsituaties

Leefgeld

Een 62-jarige vrouw heeft een bijstandsuitkering en staat onder bewind. Kort geleden is haar huurtoeslag stopgezet, omdat zij iemand bij zich in huis had genomen. Hierdoor houdt zij te weinig geld over om van te leven. Inmiddels is de tijdelijke huisgenoot vertrokken en de huurtoeslag opnieuw aangevraagd. Dat duurt een paar weken. Om de periode zonder huurtoeslag te overbruggen, ontvangt mevrouw van het FBNA voor een aantal weken leefgeld.

Woninginrichting

Als slachtoffer van gedwongen prostitutie kwam een 21-jarige vrouw met haar twee jonge kinderen terecht bij de maatschappelijke opvang. Enkele weken geleden kregen ze met urgentie een woning. Deze is helemaal leeg, op een matras na om op te slapen. Mevrouw leeft van het restant van de uitkering van de opvang. Een sociaal raadslid helpt haar met het aanvragen van een uitkering en toeslagen. Dat kost tijd. Daarom ondersteunt FBNA haar met een bijdrage voor leefgeld en de noodzakelijke woninginrichting.

Verblijfsdocument

Een 36-jarige man is dakloos en verblijft tijdelijk in het Passantenhotel. Hij heeft schulden en ontvangt een uitkering. Om zijn toekomstperspectief te verbeteren, heeft hij een training gevolgd. Meneer wil dolgraag aan het werk en is op zoek naar woonruimte. Via de Gemeentelijke Kredietbank wil hij een oplossing te vinden voor zijn schulden. Om daar een aanvraag te kunnen doen, moet meneer zijn verblijfsdocument verlengen, maar dat kan hij niet betalen. Omdat een geldig verblijfsdocument essentieel is voor zijn toekomst in Nederland, heeft FBNA hiervoor een gift verstrekt.

Wasmachine

Een stel van 33 en 32 jaar heeft een kind, de tweede is op komst. Onlangs ging de wasmachine kapot, dus mevrouw wast nu alles met de hand. Meneer werkt als pakketbezorger. Zijn salaris wordt maandelijks aangevuld door de gemeente. Het gezin heeft weinig leefgeld, omdat ze teveel ontvangen huur- en zorgtoeslag moeten terugbetalen. Ook de kosten van de auto, die meneer voor zijn werk nodig heeft, drukken flink op het gezinsbudget. FBNA kent een wasmachine toe.

Afgewezen aanvraag

Voor een 51-jarige vrouw en haar inwonende dochter (29) wordt een aanvraag gedaan voor het vervangen van de kapotte koelkast. Moeder ontvangt een WIA-uitkering, haar dochter betaalt niet mee aan het huishouden. Omdat mevrouw betalingen doet voor haar dochter en er een spaarsaldo is, kan de financiële nood niet worden aangetoond.

Kan ik u helpen?