Teambudget

houdt kleine problemen klein door snel ingrijpen hulpverleners.

Gemeentelijke teams – o.a. van Samen Doen, OKT, Wijkzorgnetwerken en Activering – krijgen elk de beschikking over een budget € 2.000. Met dit teambudget kunnen zij kleine problemen ‘klein’ houden, door zelfstandig hulp te bieden. Snel en met minimale verantwoording.

Teamleden melden noodsituaties die zij tegenkomen in het teamoverleg, waar zij de noodzaak van een donatie bespreken. Zij adviseren elkaar over alternatieven en nemen gezamenlijk het besluit over een gift.

Een donatie vanuit het teambudget loopt via een online betaalsysteem, met betaalpassen waar hulpverleners en cliënten gebruik van kunnen maken.
FBNA beheert het online betalingssysteem en monitort de bestedingen.

Belangrijkste voorwaarden:
• Een hulpverlener die een beroep wil doen op het geld, bespreekt dit in het team;
• Maximaal € 500,- per gezin;
• Elk team heeft tenminste twee medewerkers met kennis van financiële regelingen en schuldhulpverlening.

 

Kan ik u helpen?