Noodfonds Schoolreisjes

zorgt dat elke basisschoolleerling mee kan op schoolreis.

Om te voorkomen dat kinderen om financiële redenen niet meegaan op schoolreis, is in 2017 het Noodfonds Schoolreisjes opgericht, op initiatief van de gemeente Amsterdam en de Kinderombudsman. Alle basisscholen in Amsterdam kunnen een aanvraag indienen voor de bekostiging van een schoolreisje of schoolkamp van kinderen die anders thuis moeten blijven.
Het noodfonds is een aanvulling op de bestaande Scholierenvergoeding.

Belangrijkste voorwaarden:
• De scholierenvergoeding is al verbruikt voor andere schoolkosten;
• Maximaal € 50 per kind voor een schoolreisje en € 75 voor een schoolkamp;
• De datum van het schoolreisje of -kamp is bekend.

Wil je een aanvraag indienen? Klik op de button en vul het aanvraagformulier in!

Aanvraagformulier noodfonds schoolreisjes

 

Kan ik u helpen?