Noodhulp Tandartskosten

bijdragen om een pijnvrij, functionerend gebit te realiseren

Aanvragen

Een aanvraag voor tandartskosten verloopt via onze gebruikelijke aanvraagprocedure.

De betrokken hulpverlener/klantmanager heeft een belangrijke rol bij het aanvragen. Alleen aangesloten organisaties kunnen bij FBNA aanvragen, zie dit overzicht. Bij het doen van een aanvraag wordt door de hulpverlener/klantmanager beoordeeld of een aanvraag bij FBNA daadwerkelijk financieel noodzakelijk is:

  • De zorgverzekering, GKA of andere voorliggende voorzieningen bieden geen of onvoldoende uitkomst
  • Iemand kan zelf niet voldoende opzij zetten voor een behandeling
  • Er is geen betalingsregeling mogelijk met de tandarts, of dit is niet wenselijk i.v.m. reeds aanwezige schulden of onvoldoende aflossingscapaciteit
  • Er is geen tot zeer beperkt spaarsaldo

Bijzondere omstandigheden kunnen voor ons ook een reden zijn om te helpen.

Noodzakelijke tandartsbehandelingen

Voor de aanvraag voor tandartskosten is het belangrijk dat er een behandelplan (offerte / pro forma nota) van een tandarts meegestuurd wordt met een omschrijving van de verrichtingen die de tandarts noodzakelijk acht inclusief de kosten.

Vanuit het fonds wordt enkel de meest basale tandheelkundige noodhulp vergoed. Het gaat dan hoofdzakelijk om de volgende behandelingen:

  • Pijnverlichting en ernstige ontstekingsbestrijding als eerste hoofddoel
  • Het leveren van eenvoudige hulp ter vervanging van ontbrekende (front) elementen
  • Streven naar herstel van kauwfunctie

Vervanging van ontbrekende tanden of kiezen kan op verschillende manieren gebeuren: van eenvoudig en dus relatief betaalbaar (een ‘plaatprothese’) via wat luxer maar wel uitneembaar (een ‘frame-prothese’). Vaste oplossingen met kronen, bruggen of implantaten komen niet in aanmerking voor vergoeding door sociale fondsen. Zie voor meer informatie deze bijlage over basale tandheelkundige noodhulp.

Er worden in de regel ook geen bijdragen voor parodontitis behandelingen verstrekt. Bij parodontitis gaat het niet om eenmalige, maar terugkerende behandelingen. Ook speelt vooral zelfzorg door de cliënt een doorslaggevende rol in het verhelpen/beperken van problemen.

Let op!

Het is belangrijk dat een behandeling pas plaatsvindt na ontvangst van onze toekenning. Indien nodig kunnen wij aanvragen voor tandartskosten met spoed behandelen.

Overleg

We hebben alleen contact met hulpverleners. Zij kunnen ons in geval van twijfel bellen en een situatie voorleggen. Bel of mail ons voor overleg en advies: 020 420 1984 – info@fbna.nl

 

Kinderen gratis naar de tandarts

Ook kinderen hebben goede mondzorg nodig. Van een slecht gebit heeft een kind last. Het leidt tot pijn en schoolverzuim, maar er kunnen ook blijvende (gezondheids)problemen ontstaan.

Van ouders die zelf weinig of niet naar de tandarts gaan, gaan de kinderen vaak ook niet. En dat is zonde want bijna alle kosten van mondzorg bij kinderen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het bezoek aan de tandarts komt ook niet ten laste van het eigen risico. De enige voorwaarde is dat de ouder een zorgverzekering heeft.

In Amsterdam is er een speciale jeugdtandarts: Jeugdtandverzorging Amsterdam (JTV-A). Zij behandelen kinderen op scholen of vaste praktijken in de stad. Zie voor meer informatie de flyer.

Ouders kunnen hun kinderen hier gratis aanmelden.

 

FBNA kan meer betekenen dan enkel het vergoeden van tandartskosten

Naast tandartskosten wordt er bij FBNA bijvoorbeeld ook kleding, woninginrichting of een overbrugging voor boodschappengeld aangevraagd. Bij de aanvraag wordt ook bekeken: waardoor is iemand in nood gekomen. En hoe kan nood naar de toekomst toe voorkomen worden. Dat zijn twee belangrijke elementen in onze aanvraagprocedure.

Onze (eenmalige) gift is bedoeld om directe noden te verhelpen en daarmee de hulpverlener de ruimte te geven om samen met de betreffende persoon de financiële situatie zo goed mogelijk op orde te krijgen. Met als uiteindelijke doel: nood naar de toekomst toe voorkomen.

Wil je een aanvraag indienen? Dit kan via de pagina Aanvragen.

Aanvragen bij FBNA

 

Kan ik u helpen?