Madifonds

kansenfonds voor cliënten in begeleiding bij Buurtteam Zuidoost.

Het Madifonds wil perspectief bieden. Het doel van het fonds is om de kansen van bewoners van Amsterdam Zuidoost om mee te doen en zich te ontwikkelen te vergroten. Zodat ze zelfstandig en zelfredzaam in de maatschappij staan. Het fonds biedt hiertoe financiële ondersteuning en komt voort uit de stichting MaDiZo.

Het fonds verstrekt bijdragen voor activiteiten, diensten of projecten die de sociaal-maatschappelijke participatie van inwoners van Amsterdam Zuidoost bevorderen en waar geen of onvoldoende andere middelen of voorzieningen beschikbaar zijn.

Belangrijkste voorwaarden:
• De begunstigde is cliënt en zit in een hulpverleningstraject bij Buurtteam Zuidoost;
• De begunstigde heeft onvoldoende middelen om zelf in het aangevraagde te voorzien;
• De begunstigde wordt ‘gevolgd’/blijft in beeld bij het Buurtteam gedurende het traject.

Wil je een aanvraag indienen? Bekijk de instructie voor hulpverleners, klik op de button en vul het aanvraagformulier in!

Quickscanformulier Madifonds

Aanvraagformulier Madifonds

 

Kan ik u helpen?