Continuiteit GGZ behandeling 18-/18+

vergoedt eigen risico om Ggz-behandeling voort te zetten.

Jongeren die 18 jaar worden moeten vanaf dat moment zelf een zorgverzekering afsluiten en betalen. Amsterdamse GGZ-aanbieders stellen vast dat ruim 10% van de jongeren, die bij hen in behandeling zijn, het eigen risico van € 385,- niet betalen, de behandeling staken en zorg gaan mijden.

De gemeente Amsterdam is daarom in december 2017 gestart met een pilot, waarbij GGZ-hulpverleners in overleg met de jongere een aanvraag kunnen indienen voor vergoeding van het eigen risico.

Belangrijkste voorwaarden:
• De vergoeding geldt voor het eerste verzekeringsjaar (de jongere is dus 17 of 18 jaar);
• Alleen het verbruikte eigen risico wordt vergoed, tot een maximum van €385,-;
• Loopt de GGZ-behandeling langer door, dan mag voor jongeren die in het eerste verzekeringsjaar een vergoeding kregen, opnieuw een bijdrage worden aangevraagd, maar dan voor maximaal 50% van het betaalde eigen risico.

Wil je een aanvraag indienen? Klik op de button en vul het aanvraagformulier in!

Aanvraagformulier eigen risico

 

Kan ik u helpen?