Continuïteit GGZ behandeling 17-23 jaar

vergoedt eigen risico om behandeling voort te zetten.

Jongeren die 18 jaar worden moeten vanaf dat moment zelf een zorgverzekering afsluiten en betalen. Ze betalen ook het jaarlijks eigen risico van € 385,-. Dit kan voor een deel van de jongeren een belemmering vormen om een GGZ-behandeling te starten of voort te zetten.

FBNA is daarom in samenwerking met de gemeente Amsterdam gestart met een project, waarbij GGZ-behandelaars, samen met de jongere, een aanvraag kunnen indienen voor vergoeding van het eigen risico.

Ook jeugdhulpverleners en verwijzers mogen een aanvraag indienen. Zorg dan voor een bewijs van verwijzing en de naam van de zorginstelling en behandelaar.

Belangrijkste voorwaarden:
• De cliënt is in de leeftijd van 17 tot en met 23;
• Alleen het verbruikte eigen risico wordt vergoed, tot een maximum van €385,-;
• Loopt de GGZ-behandeling langer door, dan mag voor cliënten die een vergoeding hebben gekregen, een tweede keer een bijdrage worden aangevraagd voor max €385,-.

Wil je een aanvraag indienen? Klik op de button en vul het aanvraagformulier in!

Aanvraagformulier eigen risico

 

Kan ik u helpen?