Projecten

Bepaalde probleemsituaties komen we vaker tegen. We bekijken dan hoe groot de problematiek is en of een projectmatige aanpak effectiever is. Daarbij werkt FBNA nauw samen met de gemeente Amsterdam en betrokken hulpverlenende organisaties. Samen met de gemeente onderzoeken we structurele knelpunten en zoeken we (maatwerk)oplossingen, die we in de praktijk toetsen.

 

Ook voor projecten gelden de volgende uitgangspunten:

  • De hulp is bedoeld voor mensen die in Amsterdam wonen
  • Er is sprake van een acute noodsituatie
  • Een andere oplossing of regeling is niet (tijdig) beschikbaar
  • De gift heeft een eenmalig karakter

Kan ik u helpen?