Organisatie

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam is een onafhankelijke stichting.
We ondersteunen inwoners in financiële nood. Dat doen we al sinds 1936.
FBNA treedt op als intermediair tussen de wereld van de overheid, hulpverlenende organisaties en fondsen.

Er zijn veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen, maar de voorwaarden zijn niet altijd passend en de regels vaak onoverzichtelijk. Noodhulp is daarom een noodzakelijke aanvulling op de sociale infrastructuur in de stad.
Waar de overheid te maken heeft met begrippen als rechtmatigheid en rechtsgelijkheid, werkt FBNA op basis van rechtvaardigheid en op maat.

Ons werk is mogelijk dankzij giften van vermogensfondsen en andere donateurs. De gemeente Amsterdam betaalt onze werkkosten, zodat 100% van alle donaties ten goede komt aan kwetsbare Amsterdammers.

 

Bureau

Het bureau heeft vier parttime medewerkers. De voornaamste taak van het bureau is zorg te dragen voor een snelle en zorgvuldige afhandeling van alle aanvragen die binnenkomen. De behandelaars zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen (breder dan FBNA). Zij adviseren hulpverleners en denken met hen mee over oplossingen die perspectief bieden op duurzame verbetering.

De bureaumanager is gesprekspartner van het bestuur, richt zich op het vormgeven van beleid en onderhoudt contacten met samenwerkingspartners.
Voor de uitvoering van het Doorbraakfonds en de andere projecten is de projectcoördinator verantwoordelijk.

Het bureau is goed bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op vrijdagen wordt rond het middaguur de mailbox info@fbna.nl bekeken.

Jozine

behandelaar aanvragen

Marita

bureaumanager

Brechtje

behandelaar aanvragen

Meike

projectcoördinator

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de overheid, vermogensfondsen en maatschappelijke organisaties.
De functie van bestuurder is vrijwillig en tegen een onkostenvergoeding.

  • Mevrouw mr. J.M.C. Sprenger    Voorzitter
  • De heer M. Harman                      Penningmeester
  • Mevrouw P. de Soete                   Secretaris
  • Mevrouw H. van Bezooijen
  • Mevrouw drs. A. van den Brink
  • De heer J.G. Bulsing
  • Mevrouw drs. F.M. de Pater
  • De heer R.J.R. Piera
  • Mevrouw A. van de Roemer

Kan ik u helpen?