Amsterdammers in financiële nood

Jaarlijks komen zo’n 6.500 inwoners van Amsterdam in acute financiële problemen. Wanneer bestaande voorzieningen geen (tijdige) oplossing bieden, dreigen deze mensen tussen wal en schip te raken.

In zo’n noodsituatie helpt FBNA met een gift die voorziet in hun basisbehoeften. Wij ontvangen ongeveer 1200 aanvragen voor een gift per jaar. Met een gift willen wij mensen in financiële nood weer perspectief bieden. Wij geven ze een zetje in de rug, waardoor ze verder kunnen met hun leven.

Om wie gaat het

Iedereen kan door tegenvallers of calamiteiten in een financiële noodsituatie terecht komen. De meeste aanvragen worden ingediend voor mensen met een uitkering. Zij moeten vaak langdurig rondkomen van een minimuminkomen en kunnen tegenvallers niet opvangen. Denk daarbij aan:

  • jongeren en Wajongers
  • eenoudergezinnen
  • alleenstaanden
  • chronisch zieken en gehandicapten.

Kan ik u helpen?