Agenda

Data van bijeenkomsten in 2022

Laatste nieuws

29 maart            Training voor aanvragers
                                Bekendheid met aanvraagproces vergroten

31 mei              Bijeenkomsten aanvragende organisaties

4 oktober           Training voor aanvragers
                                Bekendheid met aanvraagproces vergroten

7 november      Jaarvergadering
                                 

Wil je je aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten? Dat kan via info@fbna.nl of 020 420 1984. 

Uitnodiging bijeenkomst convenantpartners

Onze jaarlijkse ontmoeting met aanvragende organisaties is dit jaar op dinsdag 31 mei van 9.15 uur tot 12.00 uur. Het thema van de bijeenkomst is 'Vinden. Verwijzen. Verhelpen.' De volledige uitnodiging staat hier. Aanmelden kan via info@fbna.nl. We hopen jullie dan te zien!

Digitaliseren aanvraagformulieren

In 2020 is onze aanvraagformulier gedigitaliseerd. In lijn daarvan zullen in de maand mei ook de formulieren van de projecten gedigitaliseerd worden. het betreft o.a. het GGZ project,  Doorbraakfonds en de Maatwerkbudgetten.

Aantal aanvragen in 2021 15% lager, in 2022 klimt het op.

Het aantal aanvragen bij FBNA is de afgelopen jaren zeer stabiel. In 2021 loopt het terug met zo'n 15%. Dit terwijl de minimadoelgroep met 10% groeit in 2020 (bron: Ontwikkeling armoede in coronatijd, OIS). Het aantal aanvragen in 2022 ligt rond de gebruikelijke 100 per maand.

 

Het laatste nieuws en ontwikkelingen volgen? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Kan ik u helpen?