Aanvragen in 5 stappen

Aanvragen bij FBNA gebeurt door medewerkers van hulpverlenende organisaties. Amsterdammers kunnen zelf niet rechtstreeks hulp aanvragen.

Meer informatie over het aanvragen van tandartskosten: Noodhulp Tandartskosten of witgoed: Witgoed bij Nood.

Online aanvragen

Meer informatie over het Maatwerkbudget Schulden, Mini Maatwerkbudget en Continuïteit GGZ behandeling 18-/18+ is te vinden op de Projectenpagina.

1

Financiële nood

Stel vast of er sprake is van acute financiële nood

Als je als professionele hulpverlener een acute noodsituatie ziet, kun je een aanvraag indienen voor een gift van FBNA.

Giften van FBNA hebben een eenmalig karakter. Het is belangrijk dat de gift bijdraagt aan een duurzame verbetering van de probleemsituatie.

Je kunt uitsluitend een gift aanvragen voor mensen die in Amsterdam wonen. Begeleid je iemand die in een andere gemeente woont? Kijk op www.sunnederland.nl of daar ook een noodfonds actief is. Of bel met het bureau van FBNA om te bespreken of zij nog mogelijkheden weten.

Nood vaststellen

2

Geen andere oplossing

Ga na of bestaande voorzieningen (tijdig) een oplossing bieden

FBNA draagt alleen bij voor zaken die niet (tijdig) worden vergoed via onder andere voorzieningen, zoals Gemeentelijke Kredietbank, Bijzondere Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Zorgverzekeringswet.

Voordat je een aanvraag bij FBNA voorbereidt, is het dus goed om via onderstaande lijst te kijken of er andere mogelijkheden zijn die uitkomst kunnen bieden.

Tips en voorzieningen Amsterdammers

Overleg

Wij adviseren hulpverleners om, in geval van twijfel, eerst ons bureau te bellen en de situatie voor te leggen.

Bel of mail ons voor overleg en advies: 020 420 1984 - info@fbna.nl

3

Voorbereiden aanvraag

Motiveer de aanvraag en verzamel informatie

FBNA heeft bepaalde gegevens en documenten nodig en ook een onderbouwde motivatie. Deze informatie dient om (financiële) nood vast te stellen.

Voor een snelle afhandeling van je aanvraag is een volledig ingevulde aanvraag, voorzien van de gevraagde bijlagen, essentieel. Lees hier onder waar je allemaal op moet letten bij het doen van een aanvraag.

Waar moet je op letten

4

Aanvraag indienen

Dien de aanvraag in, er wordt zo snel mogelijk contact gezocht

De snelste route om een aanvraag bij FBNA in te dienen is online. Als je alle velden hebt ingevuld, druk je op 'versturen'.

 

5

Besluit

Is het besluit positief, dan wordt de gift direct uitgekeerd

De bureaumedewerkers van FBNA bekijken zo snel mogelijk of een gift noodzakelijk is. Bij spoed kan dat binnen 24 uur geregeld worden.

De gift wordt overgemaakt naar de bankrekening van de aanvragende organisatie. Betreft het witgoed? In samenwerking met BCC wordt witgoed in natura verstrekt.

Besluitvorming en verstrekken gift

Kan ik u helpen?