FBNA: hulp in financiële noodsituaties

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) verleent hulp aan cliënten in een financiële noodsituatie, waarbij een voorliggende voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is. We doen dat al sinds 1936, toen de Stichting Samenwerking Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) werd opgericht.

Publiekprivate samenwerking
De basis van ons werk is de publiekprivate samenwerking. Geldgevende fondsen en particuliere donateurs (o.a. via de Club van 100), dienst-/hulpverlenende organisaties, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid zijn de pijlers die het Fonds dragen.

Aanvragen
Aanvragen voor noodhulp kunnen worden gedaan door dienst-/hulpverleners van organisaties en instellingen waarmee FBNA een convenant heeft gesloten. Dus niet door Amsterdammers zelf.
Er zijn convenanten met Amsterdamse instellingen voor maatschappelijk-, jeugd-, ouderenwerk en met de ggz.

Voor aanvragen van wasmachines, koelkasten en ander witgoed geldt een ‘gift in natura-regeling’ in de vorm van een bruikleenovereenkomst. BCC elektro-speciaalzaken B.V. bezorgt en installeert de apparatuur bij de cliënt aan huis. Er is een eenvoudig in te vullen bijlage witgoed die samen met het aanvraagformulier moet worden ingediend.

FBNA is lid van het Landelijk Beraad Urgente Noden; aangesloten bij de vereniging Fondsen in Nederland. FBNA onderschrijft de gedragscode van de FIN.

FBNA wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

   
Actueel
Weten wat FBNA
doet? En hoe?
Bekijk dan de
informatieve animatie
Animatie FBNA