Projecten

Zo zelfstandig mogelijk thuis (blijven) wonen

Sinds januari 2015 is het plaatsen van beugels, steunen en een verhoogd toilet, evenals een aantal losse sanitaire voorzieningen voor eigen rekening. Voor mensen met een smalle beurs blijken deze kleine woningaanpassingen financieel niet altijd mogelijk.
Begin 2016 is daarom het project Zo zelfstandig mogelijk thuis (blijven) wonen gestart.

Een aantal convenantpartners, uit diverse stadsdelen, beschikt over een noodpotje. Een ergotherapeut geeft aan wat nodig is en de voorziening wordt deskundig geplaatst. Daardoor is het mogelijk voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die dat zelf niet kunnen betalen, hulpmiddelen in de woning aan te schaffen en deze verantwoord te laten plaatsen. Zelfstandigheid en veiligheid worden hiermee zoveel mogelijk gewaarborgd. De deelnemende organisaties en de ergotherapeuten zorgen ervoor de kosten van een hulpmiddel (en het plaatsen ervan) laag te houden.

Belangrijke voorwaarde is dat een fysiotherapeut of een ergotherapeut de voorziening heeft voorgeschreven. Wilt u meer weten over dit project, stuur een mail aan mommers@fbna.nl of bel 020 420 1984.