Projecten

Witgoed in natura

De gemeente besloot in de loop van 2015 Amsterdammers in schrijnende situaties te helpen bij het vervangen van bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of fornuis en sprak met FBNA af hen hiervoor extra budget te geven. FBNA verstrekt dit witgoed 'in natura' via BCC. Ook is besloten het witgoed in bruikleen te geven (wordt na 5 jaar eigendom). Dit voorkomt dat deurwaarders beslag kunnen leggen.

Amsterdammers kunnen zelf géén aanvraag doen. Een dienst-/hulpverlener (medewerker van een van de vele convenantpartners van FBNA), die de financiële noodzaak voor (het vervangen van) witgoed constateert (huisbezoek), vraagt aan.

   
  Lees alles over aanvragen
  Lees alles over witgoed in natura
  Bekijk de lijst met convenantpartners