Projecten

Noodfonds schoolreisjes voor ouders met een krappe beurs

In de loop 2017 gaven de wethouders Kukenheim (vanuit Onderwijs) en Vliegenthart (vanuit Armoedebeleid) aan, een noodfonds voor schoolreisjes in het basisonderwijs te willen oprichten. Om zo ouders tegemoet te komen, die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.
Vanaf juni 2017 kunnen scholen aanvragen indienen bij FBNA dat het fonds beheert.
Het noodfonds is een aanvulling op al bestaande ondersteuning: de Scholierenvergoeding. Hiervoor komen ouders met een laag inkomen in aanmerking. Het kan voorkomen dat ondanks deze regeling ouders de bijdrage voor bijvoorbeeld schoolreisjes niet kunnen betalen.

Download het aanvraagformulier

Kinderen in de knel.
Dit project was de eerste pilot en de voorloper van het Noodfonds.In 2013 is met 5 basisscholen een convenant gesloten. Zij kregen een noodpotje voor kleine uitgaven à € 10 - € 50,- (voor kleding, eten, traktaties verjaardag of bijdrage aan een excursie). In 2015 is bij meer scholen een noodpotje neergezet en in 2016 hadden meer dan 200 kinderen baat bij dit bijzondere project.