Projecten

Pilot met Hogeschool van Amsterdam

Sinds oktober 2017 kunnen HvA-studenten bij noodsituaties -en alleen via studentendecanen- een beroep doen op een speciaal fonds. De decanen kijken eerst of er een oplossing is te vinden bij voorliggende voorzieningen, bij DUO, het profileringsfonds van de HvA of andere studentenfondsen.
Dankzij een giftenbudget is het mogelijk een eenmalige bijdrage te geven (niet bedoeld voor structurele kosten) en de studie voort te zetten.

Bij twijfel is telefonisch overleg mogelijk met Fredie Peper, ex-studentdecaan met specifieke expertise op het gebied van voorliggende voorzieningen voor studenten. Zij beoordeelt samen met het bureau van FBNA de aanvragen.

Noodsituaties waarbij het fonds een rol kan spelen zijn bijvoorbeeld: een student die beroofd is van geld en laptop of een student die vanwege het overlijden van een ouder tijdelijk niet aan financiƫle voorwaarden kan voldoen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid een aanvraag in te dienen, of heeft u andere vragen? Neem contact op met Fredie Peper: 06-55772229 of peper@fbna.nl.