Projecten

Het Doorbraakfonds

Relatief kleine knelpunten kunnen oorzaak zijn voor het niet toegelaten worden tot een schuldhulpverleningstraject of reden zijn voor uitval. Grote kans dat dit leidt tot een neerwaartse spiraal. Er kan een uitzichtloze situatie ontstaan.

Het Doorbraakfonds is een gezamenlijk project van de gemeente Amsterdam (wethouder Vliegenthart) en FBNA.
Het Doorbraakfonds wil:
Amsterdammers weer perspectief bieden, die bij schuldhulpverlening niet (goed) geholpen kunnen worden en klem zitten als gevolg van regelgeving/werkwijzen
Niet alleen ontstaat er dan weer toekomstperspectief, maar naar verwachting is dit -in bepaalde situaties- ook effectiever (en goedkoper).

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door hulpverleners. Er zijn uitgangspunten en randvoorwaarden aan verbonden. Een expertpanel, dat elke drie weken bij elkaar komt, bekijkt de aanvragen. Bij een toekenning wordt een regisseur aangewezen.

De regisseur

  • maakt afspraken met de hulpverlener over het ondersteuningsplan
  • bewaakt de voortgang
  • volgt de situatie minimaal een jaar

  Bekijk uitgangspunten en randvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag.