Projecten

Het Doorbraakfonds

Uitgangspunten van het Doorbraakfonds

  1. De aanvraag betreft een persoon die mee wil werken (gemotiveerd is).
  2. De aanvraag betreft een klemmende situatie. Ondanks de wil om mee te werken kan de persoon de verlammende en dreigende situatie niet ten goede keren (er is sprake van niet-kunnen).
  3. Het Doorbraakfonds is een achterliggende voorziening en kan alleen worden benut als andere voorliggende voorzieningen geen oplossing bieden en/of in het verleden hebben geboden waardoor er nu geen beroep op gedaan kan worden.
  4. Een schuldhulpverlener is betrokken (geweest) bij de ondersteuning van de persoon.
  5. Het Doorbraakfonds biedt perspectief voor een (structurele) verbetering van de financiële en persoonlijke situatie van de betreffende persoon.
  6. Het Doorbraakfonds heeft geen ondermijnend effect op de reguliere schuldhulpverlening en de werkwijze van de Gemeentelijke Kredietbank.
  7. Personen kunnen éénmalig een beroep doen op dit fonds.

Randvoorwaarden Doorbraakfonds

  • Bij de uitvoering van het ondersteuningsplan dient de persoon mee te (willen en kunnen) werken aan stabilisatie van de financiële situatie (middels een stabilisatie- dan wel saneringstraject).
  • Bij de uitvoering van het ondersteuningsplan staat het perspectief centraal van de persoon voor wie de aanvraag bedoeld is: welke stappen kan en wil de persoon ondernemen door middel van een toekenning door het Fonds?
  • Storytelling is onderdeel van het traject. Storytelling is een methodiek waarmee effecten op minder ‘harde wijze’ zichtbaar gemaakt kunnen worden. Na toekenning door het fonds vertelt de persoon, in diverse stadia van het traject, zijn persoonlijke verhaal en ontwikkeling. Deze vorm van verslaglegging dient inzichtelijk te maken dat de situatie van de desbetreffende persoon verbetert als gevolg van een toekenning van het fonds, zowel op financieel als persoonlijk vlak.
   
  Download het aanvraagformulier