Bestuur

Bestuursleden uit de kring van
Mevrouw mr. J.M.C. Sprenger, voorzitter onafhankelijk
De heer M. Harman, penningmeester onafhankelijk
Mevrouw P. de Soete, secretaris overheid
De heer T.J.M. de Jong, vicevoorzitter fondsen
Mevrouw drs. A. van den Brink dienst-/hulpverlening 
Mevrouw drs.F.M. de Pater fondsen
De heer J.G. Bulsing fondsen
De heer R.J.R. Piera dienst/hulpverlening
De heer B.A.H. Wilzing maatschappelijke organisaties
   
Bestuursadviseurs  
Mevrouw A. Kars overheid
Mevrouw J.W. Rengenhart-Knijtijzer fondsen
De heer C.M.L. Blaas maatschappelijke organisaties
De heer W. Hagen dienst-/hulpverlening
De heer drs. M.C. Ribbens maatschappelijke organisaties

Beloningsbeleid bestuur
De functie van bestuurder is vrijwillig tegen een onkostenvergoeding.